Spotlight Industrielektronik

REPARATION AV GAMMAL INDUSTRIELEKTRONIK & RELÄSTYRNING

Kunden hade en pressmaskin som hade slutat fungera, då styrelektroniken hade gett upp och inga ersättningskort fanns att

få tag på, eftersom tillverkaren sedan länge försvunnit från marknaden. Man hade tidigare anlitat hjälp för att reparera

kretskorten och dessa hade då patchats mot reläer som hängde löst i sladdar under kortet.

Kretskortet var illa åtgånget, både på grund av ålder och tidigare reparationer.


-"I många fall är lösningen i dessa fall att bygga om maskinen med PLC-styrning, vilket skulle innebära en orimligt stor kostnad för denna

maskin, och vi funderade på att helt enkelt skrota maskinen och köpa en ny, men tillsammans med DS prototyp kunde vi ersätta

styrsystemet med ny fräsch elektronik på bara någon dag, och sparade därmed en ansenlig mängd tid och pengar."


På DS protoyp återskapade vi ett schema utifrån datablad på originalreläer samt en digitaliserad bild av kortet efter att detta

rensats från elektronik och rengjorts. Utifrån detta underlag återskapade vi schema, letade upp moderna ersättnings-

komponenter och skapade en ny kretskortslayout för att ersätta originalkortet med ett nytt, med identisk funktion.

Under arbetet upptäckte vi även att originalkortet var feltillverkat och att man hade gjort manuella ändringar

i layouten efter produktion för att det skulle fungera. Dessa ändringar tog vi naturligtvis med i vår nya design.


Vi tillverkade sedan ett kretskort i vår verkstad och monterade nya komponenter, denna gång med rejäla indusktrireläer i sockel,

så att dessa kan bytas enkelt i framtiden. Vi ändrade även till kontakterade kopplingsplintar för enkel in och urkoppling samt

försåg kortet med skyddsfilm i polyimid, för att ge det bäst möjliga livslängd.


Vi behöll plintnumrering enligt originalkortet och det nya kortet kunde därför kopplas in enligt ursprunglig inkopplingsanvisning och

vid påslag startade maskinen upp utan några som helst problem och fungerade sedan felfritt.