Spotlight Flightcase

STYRSYSTEM I FLIGHT-CASE FÖR PORTABELT BRUK

Kunden hade behov av en portabel lösning för deras befintliga styrsystem, som snabbt kunde placeras ut för att
få igång grundläggande funktioner i en byggnad, så som styrning av tappvarmvatten och värme, vid nyinstallation
eller fel på befintlig anläggning.

I samarbete med kunden designade DS prototyp en specialanpassad väska (flightcase) med förvaring, kabelgenomföringar och
teknikutrymme med DIN-skena för montering av nätdel, styr, modem och reläer. Vi designade även en anslutningspanel
och bakomliggande kretskort för anslutning av kablage, matningsspänning, avsäkring och genomföringar för
antenner, ethernet och USB. Panelen monteras med tumskruvar för tillgång till teknikutrymmet vid behov.


DS prototyp står i detta fall för montering och leverans av färdiga väskor som kan tas i bruk omedelbart efter leverans.


Vi arbetar naturligtvis mot kund för att utföra löpande justeringar och förbättringar av systemet.


-"DS prototyp tillhandahåller design och anpassning av flera olika typer av väskor, inredningar och kontrollpaneler för

alla tänkbara behov, med eller utan integrering av elektronik eller mekaniska lösningar."